.Miljøtiltak.

Språksikring satser på å gjennomføre ca. 80% av oppdragene elektronisk, og oppforder kundene til å sende oppdrag på filer fremfor papir. Slik sparer vi både papir, blekk, og tid på postgangen. Språksikring vil selvfølgelig ta imot manus o.l. i papirformat der det er nødvendig, men med dagens teknologi har de fleste tilgang til elektroniske filer som gjør papirutskrift unødvendig.Kilde: W.A. Craik, Jane Austen in Her Time. London: Thomas Nelson, 1969. Side 31.
På 1800-tallet da papir var en meget dyr vare var det vanlig å skrive såkalte "kryssbrev" hvor mottakeren sendte svaret sitt på samme ark ved å snu arket og skrive horisontalt.

Webdesign by Torleif Kleppe ( webdesign@spraksikring.com )