.Priser.

En standard språkvask har en gjennomsnittlig pris på ca. kr. 480,- pr. time. Språksikring opererer heller med pris pr. side for tekster, og pris pr. ord/tegn for websider o.l. Slik blir det rimeligere for kunden og mer oversiktlig for alle parter.

Basispris på en tekstside på inntil 350 ord er kr. 150,-
Basispris for websider, reklamer, o.l. er kr. 1,- pr. ord.

Rabattordninger etter avtale:

- Faste kunder 10%
- Større oppdrag 10%
- Studenter 10%

Tillegg for:

- Teknisk språk 10-20% (avhengig av vanskelighetsgrad)
- Hastearbeid 20% (kortere enn 5 dager)
- Omfattende redigering 10-20% (avhengig av omfang)

Minstepris pr. oppdrag er kr. 450,-

Leveringstid:
5-10 dager for korte tekster (inntil ca. 20 sider).
1-3 uker for lengre arbeid.

Skreddersydde foredrag:
Etter forespørsel