.Info.

Innehaveren av Språksikring har sitt hovedarbeid i universitetssektoren og har lang og bred erfaring fra publisering i internasjonale tidsskrifter og redigering av små og store forskningsprosjekter. Innehaveren av Språksikring er tospråklig, har engelsk som morsmål, doktorgrad i engelsk, og jobber daglig med retting og redigering av tekster på engelsk.

Hva er en språkvask?
En språkvask er en grundig gjennomgang av en tekst for å rette opp feil og uheldige formuleringer. En språkvask fra Språksikring kontrollerer bl.a. gramatikk, ortografi, setningsoppbygning, tegnsetting, orddeling og bruk av engelske uttrykk. 

Organisasjonsnummer til Språksikring: 990 470 596
 
Webdesign by Torleif Kleppe ( webdesign@spraksikring.com )